Política de Privacitat

A la FEDERACIÓ DE TRIATLÓ I ESPORT COMBINAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA ens preocupem per la privacitat i la transparència. A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos. Tractament de les dades dels formularis d'aquest web:
Informació bàsica sobre Protecció de dades
cap: FEDERACIÓ D'TRIATLÓ I ESPORT COMBINAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
finalitat: Gestionar l'obtenció de la correcta inscripció en els esdeveniments esportius desenvolupats per la FEDERACIÓ i / o organitzadors associats, la inscripció en cursos formatius, gestionar les llicències federatives, així com atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials.
legitimació: Consentiment del / de la interessat / a, execució d'un contracte i interès legítim de l'responsable
destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Clubs esportius associats i Federació Espanyola de Triatló (FETRI)
drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional que pot exercir dirigint-se a la direcció de l'responsable de l'tractament: C / AVIACION, 15-46940 - MANISES - VALÈNCIA
procedència: El / la propi / a interessat / da o el seu representant legal.
Informació completa sobre Protecció de Dades:
 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
FEDERACIÓ DE TRIATLÓ I ESPORT COMBINAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (G96208814) C / AVIACION, 15-46940 - MANISES - VALÈNCIA. Tel 963462649. e-mail lopd@triatlocv.org
 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A la FEDERACIÓ DE TRIATLÓ I ESPORT COMBINAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de coordinar l'organització i realitzar la gestió dels / de les participants en els esdeveniments, així com l'enviament d'invitacions per a nous esdeveniments o activitats que organitzi (inclusivament, per via electrònica) com a campus, tramitació de llicències federatives, gestió de voluntaris / es per a les diferents competicions o realitzar cursos de formació tècnica dirigida a entrenadors / es i oficials. En cap cas es realitzarà gestió automàtica ni presa de decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.
 1. Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre el / la interessat / a no sol·liciti la seva supressió i, si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:
 • Consentiment del / de la interessat / a: realitzar l'organització i gestió dels / de les participants en els esdeveniments i l'enviament d'invitacions a nous esdeveniments que s'organitzin, inclusivament, per via electrònica.
 • Execució d'un contracte: realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
 • Interès legítim de l'Responsable: enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
 1. A què destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
 • Clubs esportius associats amb la finalitat anteriorment indicada, tenint ple coneixement de qui és el destinatari de la mateixa (organitzador), quina és la seva activitat i per a quina finalitat els utilitzarà. Així mateix, l'usuari consent la publicació via web dels resultats dels esdeveniments en què participi.
 • Federació Espanyola de Triatón (FETRI)
 1. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FEDERACIÓ DE TRIATLÓ I ESPORT COMBINAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els / les interessats / des podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Igualment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els / les interessats / des podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, FEDERACIÓ DE TRIATLÓ I ESPORT COMBINAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim de l'responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
 1. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en FEDERACIÓ DE TRIATLÓ I ESPORT COMBINAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA procedeixen de: el / la propi / a interessat / da o el seu representant legal.