Organització interna, transparència i participació

Entitat privada d'utilitat pública sense ànim de lucre, inscrita al registre entitats esportives de la C. Valenciana amb el núm 53; i com a Entitat de Voluntariat amb en num. CV-04-055950-V. Certificada pel seu compliment de l' Reglament General de Protecció de Dades.

Plans estratègics, de treball i altres:

TRANSPARÈNCIA (En compliment de la Llei 19/2013 de transparència estatal, la Llei 2/2015 de 2 d'abril de transparència autonòmica, el Decret 105/2017 de 28 de juliol de el Consell de desenvolupament de la Llei 2/2015, així com l'article 81 de l' Decret 2/2018 de 12 de gener pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana):

Competències i serveis que presta la Federació

Regulat segons que disposen els seus Estatuts:

La Federació de Triatló de la CV té com a comesa fonamental la promoció de l'esport del Triatló, en cadascuna de les seves especialitats. Per això presta els següents serveis:

 • Tramitació de llicències.
 • Gestió de parts d'accidents d'acord a l'assegurança corresponent
 • Atenció al federat, clubs, etc.
 • Promoció, organització i col·laboració en l'organització de competicions de Triatló i les seves respectives modalitats.
 • Supervisió i assessorament a organitzadors de competicions relacionades amb el Triatló.
 • Control tècnic de competicions (oficials i / o cronometratge).
 • Organització de cursos de tècnics esportius i de jutges - oficials.
 • Organització d'activitats diverses (conferències, concentracions, altres formacions, etc.).
 • Gestió de voluntariat a petició de clubs i organitzadors.

A més, la Federació de Triatló de la C. Valenciana és membre o col·labora amb les següents entitats i plataforma

Actes Assemblees 2021

Informació econòmica de tancament de comptes 2020 i pressupostos 2022

Presentacions Assemblea Extraordinària desembre 2020

Model de representació d'entitat jurídica (Clubs) per a la seva assistència a les Assemblees

MEMBRES DE L'ASSEMBLEA 2018 - 2022

CASTELLÓ

 • Esportistes: Elisa Portolés
 • Tècnics: Jessica Martí
 • Oficials: Jose Morales
 • Clubs: Cristina García (FORMIGUES), Manuel Torres (ALT PALÀNCIA) i David Adell (TRIATLÓ CASTELLÓ)

VALÈNCIA

 • Esportistes: Valeriano Moreno, Segio Cerdà, Eduardo Part i Jesús Garrido
 • Tècnics: Vanessa Huesa
 • Oficials: Esther Sánchez
 • Clubs: Rubén Gadea (SANUS VIATAE), Vicent Grimaltos (EL CASTELLET), Rafa Redondo (Tragaleguas), Alfonso Sebastià (VIALTERRA ALGEMESÍ), Jaume Noguera (CEC ANTELLA), José Castellà (CT CULLERA) i Enrique Sòria (BURJASSOT TRIBIKE)
 • Voluntaris: José Peris

ALACANT

 • Esportistes: Ximo Rubert i Carlos Navalón
 • Tècnics: Rosa Varela
 • Oficials: Javier Ortiz
 • Clubs: Javier García (Adesavi Sant Vicent), José Juan Antón (ELX TC) i Miguel A. Martínez Vigara (SBR ELDA)

Càrrecs de la Junta Directiva i la Federació

És la Junta Directiva l'encarregada d'executar els mandats de l'Assemblea. Aquests són els càrrecs (veure organigrama):

Els anteriors càrrecs són elegits per l'Assemblea a proposta de la Presidència i cap d'ells percep cap quantitat econòmica per raó del seu càrrec.

Personal per Dpt. O Àrea (currículum del personal federatiu):

SECRETARIA GENERAL I GERÈNCIA (gerencia@triatlocv.org)

ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT (administracion@triatlocv.org)

DIRECCIÓ TÈCNICA (dtecnica@triatlocv.org)

COMPETICIONS (competiciones@triatlocv.org)

INFORMÀTICA, CRONO I LOGÍSTICA

COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I RRSS (comunicacion@triatlocv.org)

Totes les funcions i comesos els pots consultar al Manual d'Organització i Funcions del personal federatiu així com en el Organigrama. Tot el personal federatiu està subjecte al Conveni Col·lectiu Estatal d'Instal·lacions Esportives i Gimnasos (veure BOE 239 de 2 d'octubre de 2014). Si vols treballar amb nosaltres, envia'ns les teves dades a través d'aquest formulari.

col·laboradors federatius

també pots contactar amb altres col·laboradors que donen suport a la tasca de la Federació en el seu conjunt:

Comitès Federatius

Tenen funcions delegades per la Junta Directiva. Es tracta d'òrgans d'assessorament de la pròpia Junta i del President, excepte el Comitè de Disciplina Esportiva.

Comitè de Disciplina Esportiva (cdisciplina@triatlocv.org) .-> Ampliat en DISCIPLINA ESPORTIVA.
Jose Vte. Espí (Coordinador), Bernardo Bonet, Yolanda Mir, Àgueda Soria i Jesus Gimenez. Per cursar qualsevol petició a aquest Comitè, s'han de seguir dos requisits:

Si és el cas, haver esgotat totes les vies de revisió previstes pel Reglament de Competicions en la pròpia prova de què es tracti (excepte altres litigis fora de les competicions) o formulada amb posterioritat i presentada a les oficines de la federació fins al segon dia hàbil següent al de la celebració de la prova o competició previ pagament de la taxa corresponent i omplint la Instància (Veure enllaç).

Comitè Tècnic i de Formació.
Vanessa Huesa, Sergio Sellés, Davinia Albinyana i Jesús Gimenez.

Comitè de Jutges i Oficials (comite-jueces@triatlocv.org).
Esther Sánchez (Coordinadora), Cristina Soria, Javier Ortiz, Àgueda Soria, Jesus Garrido i Jose Morals.

Comitè © Escolar (cescolar@triatlocv.org).
Lorena Gauchi (Coordinadora), Joan Blasco, Jessica Martí, Fco. Javier García i Vicent Grimaltos.

Comissió de Dona i Triatló.
Laila Lakkis (Coordinadora), Noelia Fuster, Elena Escolar i Eliana Sotelo.

Comitè de Competició (ccompeticiones@triatlocv.org).
Jose Luis Juan (Coordinador), Jordi Jordà, Enrique Planelles, Cristina Soria i Fernando Santander.

Comissió d'Paratriatló.
Eduardo Part (Coordinador), David Fuster, Javier Martínez, Raul Micó Rosa Varela, Modest Pascual, Héctor Catalá i Vicente Ballester.

Comissió de Sostenibilitat i NN.TT.
Rafa Redondo (Coordinador), Alejandro Gómez, Héctor de la Cagiga i Javier Domenech.

Històric d'actes

2000 Acta Assemblea General
2001 Acta Assemblea
2002 Acta Assemblea Extraordinària
2002 Acta Assemblea Ordinària
2003 Acta Assemblea Extraordinària
2003 Acta Assemblea Ordinària
2004 Acta Assemblea Extraordinària
2005 Acta Assemblea Extraordinària
2005 Acta Assemblea Ordinària
2006 Acta Assemblea Ordinària
2007 Acta Assemblea Extraordinària
2007 Acta Assemblea Ordinària
2008 Acta Assemblea Extraordinària
2008 Acta Assemblea Ordinària
2009 Acta Assemblea Extraordinària
2009 Acta Assemblea Ordinària
2010 Acta Assemblea Ordinària
2011 Acta Assemblea Extraordinària
2011 Acta Assemblea Ordinària
2012 Acta Assemblea Extraordinària-1
2012 Acta Assemblea Extraordinària
2012 Acta Assemblea Ordinària
2013 Acta Assemblea Extraordinària
2013 Acta Assemblea Ordinària
2014 Acta Assemblea Extraordinària - Eleccions 14
2014 Acta Assemblea Extraordinària
2014 Acta Assemblea Ordinària
2015 Acta Assemblea Economica
2015 Acta Assemblea Extraordinària-1
2015 Acta Assemblea Extraordinària
2016 Acta Assemblea Extraordinària-Modif Estatuts
2016 Acta Assemblea Extraordinària
2016 Acta Assemblea Ordinària
2017 Acta Assemblea 060517-extraordinària
2017 Acta Assemblea 060517
2017 Acta Assemblea 181117
2018 Acta Assemblea 110518-extraordinària
2018 Acta Assemblea 110518
2018 Acta Assemblea 141218
2019 Acta Assemblea 091119
2019 Acta Assemblea 131219 Calendari Electoral
2019 Acta Assemblea 150619-extraordinària-nous estatuts
2019 Acta Assemblea 150619
2020 Acta Assemblea 180120 Eleccions
2020 Acta Assemblea 270620 Oridinaria_signed_signed

Procés Electoral any 2019

Fase final:
Certificació de la candidatura presentada encapçalada per Vanessa Huesa

En aquest apartat recollim la informació més rellevant de l'procés electoral que s'inicia el 13 de desembre de 2019.