Oficials

Per als jutges i oficials, el procediment serà diferent, havent de posar en contacte amb el Comitè de Jutges i Oficials perquè donin el seu ok en funció dels tràmits i reciclatges pertinents (comite-jueces@triatlocv.org).

LES LLICÈNCIES D'OFICIALS, Al NO TENIR COST, HAN DE SOL·LICITAR DIRECTAMENT AL COMITÈ DE JUTGES I OFICIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA