La Comunitat Valenciana entra en Fase 3. Condicions per a la pràctica esportiva.

comunicat-fase-3

La Comunitat Valenciana entra en la seva totalitat en Fase 3 a dia 15 de juny. En aquest sentit, els aspectes a destacar respecte a la pràctica esportiva, són els següents:

  • No hi haurà limitacions horàries per a la pràctica esportiva de cap col·lectiu, tal com estableix l'article 7 de l'OM SND / 458/2020, de 30 de maig. No quedarà reservada cap franja horària a col·lectiu algun.
  • L'activitat física es pot practicar en grups de fins a 20 persones.
  • Els límits establerts per a la pràctica esportiva a l'aire lliure i l'accés a instal·lacions esportives a la fase 3 segueixen sent provincials. Cada CC.AA pot regular desplaçaments interprovincials dins del seu àmbit territorial.

entrena segur

  • S'han de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de l'COVID-19.
  • Manteniment d'una distància mínima de seguretat de, al menys, dos metres, o, si no, mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans i etiqueta respiratòria.
  • En les instal·lacions a l'aire lliure, a més, hauran de respectar-les mesures establertes en l'Article 33 de l'OM SND / 458/2020, de 30 de maig.

Informació ampliada al document oficial de Consell Superior d'Esports. pots descarregar- fent clic aquí.

Des de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana us seguim animant a la pràctica esportiva respectant totes les mesures de seguretat, tal com la comunitat de triatletes ve demostrant en aquest període. El retorn a la competició és a prop. En aquest sentit, l'equip de competicions porta setmanes estudiant totes les mesures de seguretat plantejades, per adaptar les proves a la nova normalitat, fent que la tornada sigui segura i responsable per a tothom.

#SeamosResponsables

# TriatlóSumaDeTots

Notícies relacionades