La FTCV celebrarà Assemblea General el proper 27 de juny.

assemblea-general

Els / les membres de l'Assemblea General queden convocats el dissabte 27 de juny a la sessió ordinària, que tindrà lloc a les 9.00 h en primera convocatòria i, de forma telemàtica a les 9.30 h.

Documentació a ser aprovada i / o debatuda a l'Assemblea

Ordre del dia

  • Lectura i / o aprovació de l'acta anterior.
  • Preus de llicències 2021.
  • Sistema de competicions, condicions d'organització i catàleg de proves oficials 2021.
  • Tancament de comptes i balanç 2019.
  • Proposta de Pressupost 2021.
  • Torn obert de paraules.

La documentació i les normes de participació s'enviaran juntament amb l'enllaç a Google Meet dies previs a la reunió.

Notícies relacionades