Formació


Curs Online de Gestió de Seguretat d'esdeveniments esportius en espais oberts -> INSCRIPCIONS OBERTES


Curs d'entrenadors -> INSCRIPCIONS TANCADES


Cursos d'entrenador de Període Transitori realitzats en col·laboració amb l'Escola de l'Esport de la Direcció General d'Esport d'acord amb el que estableix la Disposició transitòria primera del RD 1363 / 2007, de 24 d'octubre. (BOE de 8.11.2007); Ordre ECD / 158 / 2014, de 5 de febrer. (BOE de 8.02.2014), Ordre 20/2019, de 16 de desembre (DOGV de 24.12.2019) i Pla Formatiu de la modalitat esportiva de Triatló (BOE de 31.01.2014).

REQUISITS d'accés:

 • GENERALS: Estar en possessió del títol de Graduat en ESO o equivalent (també es pot accedir acreditant la superació de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o superior).
 • ESPECÍFICS: Acreditar la realització i finalització d'una prova de triatló organitzada per la Federació Espanyola de Triatló o Federació Autonòmica de Triatló. Mínima distància de cada segment de la prova: 150 m natació, 4 km bicicleta, 1 km corrent.

Inscripció per la web de el 4 de febrer a el 15 de juny adjuntant:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de l'títol acadèmic d'ESO o equivalent. També es pot accedir acreditant la superació de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o superior.
 • Justificant de pagament de la quota d'inscripció (veure imports segons nivells amb i sense bonificació per convalidació).
 • Si creus pots ser beneficiari de la Convalidació del Bloc Comú, consulta a aquest enllaç el procediment que hauràs de seguir.

Quantia de la inscripció:

 

 • Ordinaria: 390 € Nivell I 520 € Nivell II / 1.000 € Nivell III
 • Con convalidació de la Fase Comú: 280 € Nivell I i 320 € Nivell II
 • Un cop admès a en el Curs, Taxa de la Conselleria d'Economia i Hisenda pel Bloc Comú (66,40 € Nivell I, 96,40 € Nivell II o 108,24 Nivell III); segons figura en l'imprès "cursos d'entrenadors esportius") - Aportar justificant de l'pagament de taxa. 
 • Alumnes d'altres cursos de Triatló sota el programa FETRI: 130 € Nivell I (adjuntar titulació obtinguda; han de cursar les assignatures de natació, ciclisme i transicions, cursa a peu i didàctica; només per a Nivell I).
 • Alumnes del Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Universitat d'Alacant que hagin superat l'assignatura de triatló: 200 € Nivell I (aportar Certificat de qualificacions).

 

NOTA: La prova d'accés es realitzarà si hi ha més alumnes / es que places; havent d'acreditar els aspirants han acabat a el menys un triatló de distància Sprint o capacitat per a això. .

Pots ampliar tota la informació sobre Nivells, Organització dels Cursos, Requisits Acadèmics, Convalidacions, etc. a través d'aquest enllaç.

Fase - Bloc Comú (+ Info)

 • accés al aula Virtual (Bloc Comú)
 • Inici del Curs: 01 / 09 / 20
 • Període lectiu: del 01 / 09 / 20 a 19 / 11 / 20
 • Jornada presencial: 31/10/20 (Nivell I) - 26/09/20 i 7/11/20 (Nivell II).
 • Facultat de Ciències de l'Activitat Física i Esport (c / Gascó Oliag, 3 - València)
 • Data d'examen - convocatòria ordinària: 21 / 11 / 20 a les 9: 00 h.
 • Data d'examen - convocatòria extraordinària: 18 / 12 / 20 a les 17: 00 h.

Fase - Bloc Específic

 • Aula multiusos de la Federació a Manises i Poliesportiu Municiapal de Manises (seu Manises) / Vila Universitària Sant Vte. de l'Raspeig (seu Alacant)
 • Accés plataforma E-FTCV:  http://formacion.triatlocv.org/ (Alumnes / as matriculats / es i per al Bloc Específic)

Nivell I -> Càrrega lectiva: 65h
 •  Fonaments bàsics de l'triatló: 5h
 •  Iniciació a l'triatló; Metodologia de l'ensenyament: 30h
 •  Fonaments tècnics i tàctics de l'triatló: 15h
 •  La seguretat en l'ensenyament i la competició: 10h
 •  Desenvolupament professional I: 5h
Nivell II -> Càrrega lectiva: 180h
 •  Formació tècnica i tàctica de l'triatleta: 50h
 •  Fonaments de l'entrenament d'el triatleta: 50h
 •  Promoció de l'triatló. Programes de tecnificació: 20h
 •  Paratriatló: 15h
 •  Escola de triatló i programació de l'ensenyament: 25h
 • Desenvolupament professional II: 20h
Nivell III -> Càrrega lectiva: 210 h
 •  La competició de triatló: 20h
 •  Entrenament de l'triatleta: 50h
 •  Planificació de l'entrenament de l'triatleta: 50h
 •  Avaluació i control de l'entrenament de l'triatleta: 40h
 •  Reglament i organització de l'triatló internacional: 30h
 •   Desenvolupament professional III: 20h

Fase - Bloc de Pràctiques

Solament es podran cursar quan l'alumne / a hagi superat la totalitat de el Bloc Específic. S'estableix en 150 hores per nivell I per a les pràctiques - 200 hores per al nivell II, que hauran d'estar supervisades per un tutor amb formació específica de TRIATLÓ, superior a la de l'alumne / a. El termini de realització són 12 mesos que comencen a comptabilitzar-se a partir de la finalització de l'bloc específic.

Es pren com a referència la data establerta per a la realització de la Conv. Extraordinària (per exemple: si l'examen és el 23.05.2016 el termini finalitza el 23.05.2017). En aquest període s'haurà de presentar la memòria de les pràctiques corresponents a el curs desenvolupat en l'any anterior.

Punxant en el text que segueix, podràs conèixer més sobre el  MARC GENERAL DE LES PRÀCTIQUES.; i més específicament:

- Cursos FETRI (Www.triatlon.org)

Consultar catàleg de cursos, novetats i condicions de matrícula en aquest enllaç.

Llista d'alumnes / as titulats per la FTCV

En els documents annexos, figuren les actes dels alumnes aprovats en les promocions gestionades per la FTCV des de l'any 2006 (any de la primera promoció). Només podran obtenir llicència de tècnic per la FTCV aquells titulats en aquestes promocions o amb titulacions igualment oficials per les seves comunitats autònomes.

 

 • Així mateix, en aquest enllaç disposes dels alumnes que han superat la formació teoricopràctica en cursos celebrats a la C. Valenciana anteriors a les diferents promocions oficials anteriors. Les titulacions a les que siguin mereixedors són competència de la Federació Espanyola de Triatló.
 • Si ets tècnic, en aquest formulari pots introduir el teu perfil professional i dades de contacte.
 • Si ets un club, escola o simplement estàs interessat per contactar amb algun dels tècnics, el pots consultar en aquest llistat.