Educació i Seguretat Viària

En el marc de el Comitè Tècnic de l' Llibre Blanc en Matèria Ciclista, Us oferim els materials editats per la Direcció General de Trànsit relacionats amb l'ús de la bicicleta. Alguns d'ells tracten aspectes bàsics d'ús, maneig, normativa i seguretat de la bicicleta. Un mitjà de transport, cada vegada més generalitzat i amb més presència als nostres carrers. Altres tenen com a objectiu contribuir a la formació i educació viària dels adolescents (12-16 anys), treballant, de manera preventiva i participativa, sobre els factors vials de major risc per a aquestes edats. Pretén implicar els centres educatius, als professors, els alumnes i els pares. En aquesta línia podeu descarregar la GUIA PER A LA CONDUCCIÓ DE LA BICICLETA editada per la nostra Federació en les seves dues versions: I altres estan destinats a participants en activitats en Centres d'Educació de Persones Adultes, associacions, ONG o altres entitats públiques o d'iniciativa social. Amb tots ells es pretén contribuir i facilitar actuacions que afavoreixin l'adquisició de responsabilitat, la percepció dels riscos i la seva el tractament, mitjançant el desenvolupament de les actituds, valors, competències i comportaments que propiciïn una Mobilitat eficient, sostenible i segura.