Educació i Seguretat Viària

En el marc de el Comitè Tècnic de l' Llibre Blanc en Matèria Ciclista, us oferim alguns materials encaminats a la formació i educació vial dels adolescents (12-16 anys), pretén implicar els centres educatius, els professors, els alumnes i els pares. En aquesta línia podeu descarregar la GUIA PER A LA CONDUCCIÓ DE LA BICICLETA editada per la nostra Federació en les seves dues versions: Amb tots ells es pretén contribuir i facilitar actuacions que afavoreixin l'adquisició de responsabilitat, la percepció dels riscos i la seva el tractament, mitjançant el desenvolupament de les actituds, valors, competències i comportaments que propiciïn una Mobilitat eficient, sostenible i segura. També estem presents a les xarxes socials a través de: Recentment s'ha posat en marxa un correu electrònic (tuvidaenmetroymedi@triatlocv.org) per rebre informació sobre reclamacions o propostes de millora de recorreguts utilitzats pels nostres federats i simpatitzants. Així mateix, està oberta una enquesta per conèixer detalladament les necessitats concretes en matèria de seguretat ciclista.

FORMULARI SOBRE SEGURETAT VIAL I RUTES CICLISTES SEGURES

Així mateix, es participa a diversos fòrums per a la defensa dels interessos dels usuaris de la bicicleta (Comitè ciclista, accions de reivindicació per la seguretat dels usuaris de la bicicleta, etc.)