Escoles de Triatló

Davant la situació de pandèmia provocada pel COVID19, des de la Federació hem elaborat aquest Manual de Recomanacions durant els Entrenaments per a la Prevenció de la COVID-19

És voluntat d'aquesta Federació la implementació d'un codi ètic de bones pràctiques en el treball de les Escoles de Triatló. Una eina per a això és la Guia de bones pràctiques per a la transmissió de valors desitjables a través del triatló (Triatló Escola de Valors)

Així mateix, des de la FTCV volem donar visibilitat a tots clubs amb escola a la Comunitat Valenciana, per això s'ha creat el següent llistat amb la finalitat que tot aquell interessat / a pugui consultar on practicar triatló a nivell escolar.

Per Més informació fes clic a:

ESCOLES DE TRIATLÓ A LA CV