Convocada l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2021

El proper dissabte 27 de novembre les 16,00 hores en primera convocatòria (presencial als locals de la Federació també amb opció telemàtica) se celebrarà la segona Assemblea General Ordinària de la Federació en què els representants del triatló de la C. Valenciana debatran sobre els següents punts de l'ordre del dia:

  • Proposta de calendari de proves oficials i no oficials previstes per a l'any 2022
  • Memòries esportives del 2021 i Projectes previstos per al 2022
  • Acord sobre l'import per persona del dorsal permanent en adults (proposat en 5€ amb validesa plurianual segons projecte tècnic aprovada a la passada Assemblea) vinculat a l'emissió de llicències de la temporada 2022.
  • Torn obert de paraules

De la mateixa manera i a les 20,00 hores en primera convocatòria (o al final de l'Assemblea anterior i igualment als locals de la Federació) se celebrarà l'Assemblea General Extraordinària amb el següent ordre del dia:

  • Proposta de modificació d'Estatuts de la Federació
  • Proposta de modificació d'Estatuts de l'Entitat de Voluntariat de la Federació (TriVoluntariat)
  • Torn obert de paraules

Els/les membres de l'Assemblea tindran de termini fins el divendres 19 de novembre per realitzar aquelles propostes que considerin d'interès per al seu tractament al conclave federatiu a través del correu directiva@triatlocv.org.

Les memòries i projectes els podeu consultar en aquests enllaços:

Pel que fa a l'apartat d'Estatuts, aquests són els documents que cal tenir en compte:

Notícies relacionades