Campionats, Copes i Circuits

Sistema i estructura general de les Competicions de la FTCV

Se celebren a prova única. En la mateixa, la Federació lliurarà els premis als vencedors federats per la CV (tres masculins i 3 femenins; grups d'edat en tri i du de carretera i categories en Duatló Cros, Triatló Cros i Aquatló). L'organitzador lliurarà, com a mínim, els trofeus als 3 guanyadors masculins i femenins. En els autonòmics per equips o relleus, es donaran als 3 primers classificats. El lliurament de premis es farà a la pròpia prova i en el mateix dia d'aquesta. En les modalitats de Duatló i Triatló de carretera, tindran prioritat d'inscripció els federats a la Comunitat Valenciana, i els no federats inscriure si un cop passats els terminis quedessin places lliures. Per al Ct. Autonòmic de Duatló Cros, Triatló Cros i Aquatló es realitzaran inscripcions obertes a tots els triatletes.

En els Campionats Autonòmics Individual només podran puntuar els esportistes amb llicència de Triatló de la Comunitat Valenciana en vigor en l'any en curs.

En els Campionats Autonòmics per Equips o Relleus puntuaran només els equips A per ordre de classificació de la prova. En el cas de campionats autonòmics per equips i relleus no s'admetrà cap esportista amb llicència en altres autonomies.

Al llarg de l'any, s'ofereixen els següents Campionats:

 • Campionats Autonòmics de Duatló Sprint, Duatló Mitja Distància i Duatló de Cros
 • Campionats Autonòmics deTriatlón Sprint, Triatló, Triatló Mitja Distància, Triatló Llarga Distància i Triatló Cros
 • Campionat Autonòmic d'Aquatló
 • Campionat Autonòmic de Triatló Júnior
 • Campionat Autonòmic de Paratriatló (mateixa seu que les de distància esprint)
 • Campionat Autonòmic de Duatló per Equips
 • Campionat Autonòmic de Triatló per Equips
 • Campionat Autonòmic de Duatló per Relleus
 • Campionat Autonòmic de Triatló per Relleus
 • Campionat Autonòmic de Aquabike

Les seus de cada Campionat serà ratificat per l'Assemblea General, a proposta del Comitè de Competició i / o aprovació de la Junta Directiva, reunida amb caràcter ordinari a principis o finals de cada temporada, prèvia presentació de les candidatures que reuneixin els criteris establerts per l'elecció de seus aprovats per la pròpia Assemblea i especificats en Sistema de Competicions de la FTCV

Consultar Seus a calendari de competicions.

puntuació

En els Cptos. Autonòmics de Triatló o Duatló, tots dos de carretera, els terminis d'inscripció seran:

90 - 60 dies abans de la prova: 150 places masculines i 50 femenines ponderades, segons el Cpto. Autonòmic de l'any anterior; i en qualsevol cas, només per a federats / es. No es podrà sol·licitar canvi d'inscripció amb un altre company / a del seu mateix club, en ser una plaça obtinguda per un resultat personal. La devolució de la mateixa la acordarà l'organització de la prova. Sempre que es pugui complir i obrir inscripcions amb aquestes condicions, si no s'obririen en la proporció (1 / 3) del temps que resta.

60 - 30 dies abans de la prova: Federats a la Comunitat Valenciana

Últims 30 dies: Inscripcions obertes a la resta de Comunitats Autònomes i No Federats

En tots els casos, la Federació disposarà d'almenys 10 places per a la seva lliure distribució i l'organitzador es reserva el dret de 3 invitacions (masculins i femenins) per convidar a federats de fora de la CV amb resultats contrastats.

Inscripcions

Els terminis d'inscripció per a proves individuals seran:

Des 45 dies davants fins 30 dies abans: Federats a la Comunitat Valenciana, sent el dimecres anterior a la prova l'últim dia per realitzar canvis en els integrants del club.

Els terminis d'inscripció per a proves per e'equips:

Des 45 dies fins 30 dies abans: Equips A de clubs federats a la CV

Desde 29 dies fins al dimarts anterior a la prova: Equips A, B, C, D, E, .... sent el dimarts anterior a la prova l'últim dia per realitzar canvis en els integrants del club.

Fins 15 dies abans del tancament d'inscripció en totes les competicions de la Lliga de Clubs es reservaran 15 places per 1ª divisió i 15 places per 2ª divisió, de cada sexe, en el cas de proves per equips i relleus. En les competicions individuals es reservaran 5 places per a nois i 3 per a noies de cada un dels equips de 1ª i 2ª divisió.

En les proves per equips únicament es podran realitzar canvis fora del termini establert en cas de malaltia, lesió o accident presentant el corresponent certificat mèdic abans de les 12: 00H de divendres.

En proves individuals únicament es podran realitzar canvis fora del termini establert en cas de malaltia, lesió o accident presentant el corresponent certificat mèdic abans de les 12: 00H de divendres (només s'admetrà si són del mateix sexe i independentment del nombre de inscrits del club corresponent).

seus

el circuit Lliga de Clubs Caixa Popular 2020 serà de 6 proves. L'han de compondre proves amb important participació de l'any anterior i tradició pel que fa a modalitat, és a dir, triatló i duatló de carretera.

Es seleccionarà com a proves puntuables per a la Lliga de Clubs Caixa Popular 2020 aquelles que potenciïn l'esperit d'equip com ara les proves per relleus mixtes i / o equips. Les de modalitat individual, seran proves de distància esprint i / o olímpica i en una proporció de 3 proves de duatló per 3 proves de triatló. Així els fomatos i modalitats de la Lliga de Clubs Caixa Popular serà DU i TRI per Equips, DU i TRI per Relleus, DU i TRI Individual (sprint i olímpic).

Optaran a la Lliga de Clubs Caixa Popular tots els clubs amb llicència a la Comunitat Valenciana.

Les seus de 2020 són les següents:

DATA ESDEVENIMENT MODALITAT
02 JULIOL III DUATLÓ PER Relleus CASTELLÓ -
RIBERA ALTA
Duatló per Relleus Mixtes
07 JULIOL X DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT Duatló Sprint
PENDENT TRIATLÓ PER EQUIPS CULLERA Ttiatlón Sprint
29 JULIOL TRIATLÓ PER RELLEUS DE BETERA Triatló per Relleus mixtes
SUSPÈS II TRIATLÓ PORT DE CASTELLÓ triatló Sprint
29 JULIOL DUATLÓ PER EQUIPS ALMENARA Duatló per Equips

puntuació

Per realitzar la classificació de la Lliga de clubs, es tindrà en compte el lloc en què ha quedat cada club en cadascuna de les proves. Es puntuarà per lloc obtingut i en ordre invers donant major puntuació a l'últim classificat i s'aniran sumant els punts obtinguts en cada prova i es classificarà primer el club que menys punts tingui.

La puntuació serà per posició d'1 a 15 a 1ª i 2ª Divisió. Les proves per equips i l'última prova tindran puntuació doble, de l'2 a 30 a 1ª i 2ª Divisió.

En Promoció puntuaran tots els clubs que participin donant igualment la puntuació més baixa a el primer classificat i la més alta a l'últim classificat. Per exemple de l'1 a l'24 i de 2 a 48 en les de puntuació doble.

Si algun club no participa en alguna de les 6 proves se li assignarà la màxima puntuació, sumant-li a més +1 o +2 punts segons sigui puntuació senzilla o puntuació doble. Per exemple: 16 o 32 a 1ª i 2ª Divisió i 25 o 50 en Promoció.

Prova 1: Prova Duatló per Relleus Mixtes Castelló de la Ribera (lloc obtingut x 1)

Prova 2: Prova Duatló Sprint d'Ontinyent (lloc obtingut x 1)

Prova 3: Prova Duatló per Equips d'Almenara (lloc obtingut x 2)

Prova 4: Prova Triatló per Equips de Cullera (lloc obtingut x 2)

Prova 5: Prova Triatló per Relleus Mixtes de Bétera (lloc obtingut x 1)

Prova 6: Prova Triatló Sprint de Port de Castelló (Per ser la final puntua lloc obtingut x 2)

El lliurament dels premis de la classificació final es realitzarà a la gala de final d'any. Tant els trofeus finals com els premis en metàl·lic s'han de recollir a la Gala Final amb assistència presencial obligatòria dels clubs guardonats. En cas de no assistir a recollir a la Gala es perdrà tot dret als mateixos.

S'estableixen les següents regles i sistema de competició:

Els clubs classificats per primera i segona divisió hauran de fer una preinscripció a la Lliga de Clubs Caixa Popular 2020 i efectuar el pagament d'una fiança de 100 € que serà retornada a l'puntuar a la temporada. Tant masculins com femenins. El termini per al pagament de la fiança serà des del dia següent a la publicació de la classificació final, fins a 60 dies naturals.

En cas que quedin places lliures a primera divisió primer tindran opció per conservar la plaça dels clubs de l'any anterior. A continuació s'obrirà un segon termini per als de segona divisió i finalment s'obrirà un termini de preinscripció per als clubs de promoció que correlativament els correspondria pujar de categoria.


En la classificació MASCULINA puntuaran els 5 PRIMERS DE CADA CLUB, mentre que a la FEMENINA EL FARAN LES 3 PRIMERES DE CADA CLUB. El 2020 de manera transitòria en cas participar sol 2 fèmines d'un club també podran puntuar, però sempre puntuaran per darrere dels clubs equips femenins que tinguin 3 o més participants. Només podran puntuar per un club duatletes o triatletes amb llicència en la C. Valenciana.

En les proves per equips, els equips masculins comptaran amb entre 4 i 6 triatletes o duatletes. Els components de l'equip hauran de fer tota la prova junts, és a dir, la sortida la prendran tots alhora i en l'arc de meta es comptabilitzarà el temps de el 4t component en finalitzar, podent en el segment ciclista anar a roda entre membres de l' mateix equip en tot moment i mai a roda d'un altre equip. El 2020 de manera transitòria podran participar equips amb 3 fèmines havent de arribar les 3 a meta per puntuar, però aquests sempre puntuaran per sota dels equips on puntuïn 4 fèmines.

En les proves de tipus per equips o per relleus mixtes, puntuaran només els equips A per ordre de classificació de la prova. Només en cas d'accident de l'equip A que obligui a la seva retirada podrà puntuar l'equip B.

Només podran participar esportistes amb llicència a la Comunitat Valenciana. No podran participar esportistes Independents, No Federats o Federats en altres autonomies.

En les proves individuals els dorsals seran assignats segons classificació actual de la Lliga.

Si hi ha més d'una sortida, cada equip haurà de triar el seu Top 10 masculí i el seu Top 6 femení abans del tancament d'inscripcions per a aquesta primera sortida.

En cas d'empat a l'acabar la Lliga de Clubs Caixa Popular, es tindran en compte els enfrontaments directes entre si dels punts obtinguts, si persisteix l'empat, es tindrà en compte l'enfrontament directe de la prova de màxima puntuació.

CLUBS PARTICIPANTS:

 • 15 Clubs Masculins i femenins de la primera Divisió dels Lliga de Clubs Caixa Popular.
 • 15 Clubs Masculins i femenins de la segona Divisió dels Lliga de Clubs Caixa Popular.
 • Resta de Clubs masculins i femenins de la Categoria Promoció.

ASCENSOS I DESCENSOS

 1. Baixaran a Segona Divisió, els 5 últims clubs de Primera Divisió a la finalització de la Lliga de Clubs Caixa Popular.
 2. Ascendiran a Primera Divisió, els 5 primers clubs de Segona Divisió a la finalització de la Lliga de Clubs Caixa Popular.
 3. Baixaran de Segona Divisió, els 5 últims clubs de Segona Divisió a la finalització de la Lliga de Clubs Caixa Popular
 4. Ascendiran a Segona Divisió, els 5 primers clubs de la competició de Promoció

TROFEUS

A les 6 seus de Lliga de Clubs Caixa Popular hi haurà trofeus únicament per als 3 millors equips masculins i femenins de cadascuna de les 3 divisions.

PREMIS EN METÀL·LIC

La Federació garantirà un mínim de premis en metàl·lic de 2.000 euros (no hi ha subvenció) o superior en funció del patrocini de cada any (per exemple, 4.000 euros amb el patrocini de Caixa Popular a 2019), a distribuir entre els 5 millors clubs masculins i 5 millors clubs femenins de la de primera división de la Lliga. Això dependrà de l'acord amb el patrocinador.

POSICIÓ

1ª DIVISIÓ MASCULINA

1ª DIVISIÓ FEMENINA

1 º

600 €

600 €

2 º

500 €

500 €

3 º

400 €

400 €

4 º

300 €

300 €

5 º

200 €

200 €

Classificacions anteriors edicions

Copa No Drafting FTCV - 2018

Copa No Drafting FTCV - 2017

Reglament

La forma de puntuació serà la mateixa que en la competició de Copa. Es tracta d'un sistema de competició per categories, des de, sub-23, absoluta i veterans I, II i III. Hi haurà un mínim de 5 competicions (sempre que es pugui 3 proves de Triatló i 2 de Duatló) en la modalitat No Drafting i les distàncies podran ser Llarga, Mitja, i Olímpica (Curta en Duatló).

La puntuació final serà la suma dels millors resultats del / de la triatleta o duatleta, comptabilitzant la meitat més una de les proves, és a dir, comptabilitzant-3 en cas de diputarse 5 o 4 proves o 4 en cas de disputar-7 o 6 proves . Això no treu perquè en la prova final de cada sèrie, l'organitzador disposi d'altres premis a fi d'afavorir la participació i / o regularitat; però sempre fora dels que són premis oficials.

Els guardons que mereixin els / les premiats / des es lliuraran en la Gala de fi de temporada

seus:

DATA Copa Autonòmica de Triatló i Duatló No Drafting MODALITAT
SUSPÈS VIII INTERNATIONAL Triatló 113MD OLIVA CAPITA DE LA VANGVARDA COPA NO drafting MD
SUSPÈS HALF I OLIMPIC OROPESA COPA NO drafting MD
SUSPÈS XXXII TRIATLÓ OLIVA LA DEGANA COPA NO drafting DIST. OLIMPICA
SUSPÈS II TRIATLÓ OLÍMPIC NO drafting CANET DE BERENGUER COPA NO drafting DIST. OLIMPICA
17 JULIOL VII FULL, HALF & SHORT ICAN GANDIA-VALÈNCIA COPA NO drafting LD + LD

Circuits Provincials d'Alacant, Castelló i València

Rànquing que engloba un mínim de 3 proves en cada província. En el circuit que podran entrar les diferents modalitats de la FTCV

 • Triatló de carretera i / o cros
 • Duatló de carretera i / o cros
 • Aquatló

El seu objectiu és potenciar la participació en les competicions de totes les modalitats de la nostra Federació i especialment en aquelles de menor participació i amb menor consolidació. El seu format serà de Circuit de proves puntuables. Serà la Federació, qui decideixi quines seus seran les puntuables cada any un cop confirmades les seus oficials.

Les proves podran ser en distància esprint o olímpica.

Es tracta d'un sistema de competició per categories, des de júnior, sub-23, absoluta i veterans I, II i III.

El circuit haurà de tenir un mínim de tres proves i un màxim de set. Aquestes hauran de ser de diferents modalitats: carretera, cros i / o aquatló.

Per realitzar la classificació de l'Rànquing Provincial S'estableixen les següents normes:

 • S'utilitzarà el sistema de puntuació de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana
 • Per a la classificació individual es tindrà en compte el lloc en què ha quedat cada participant en cadascuna de les proves i es donarà el nombre de punts major a el primer classificat i la puntuació s'obtindrà donant un nombre de punts equivalents a el lloc obtingut en la classificació general de cada prova.
 • Per puntuar al circuit en la classificació individual serà necessari puntuar a el menys en 2 de les proves celebrades.
 • En la classificació de clubs de les proves individuals MASCULINA I FEMENINA puntuaran els / LES 3 PRIMERS / ES DE CADA CLUB. Només podran puntuar per un club duatletes amb llicència en la C. Valenciana.
 • Per a la classificació per clubs, es tindrà en compte el lloc en què ha quedat cada club en cadascuna de les proves. Es donarà el nombre de punts major a el primer club classificat, a el segon 2 punts menys i així successivament.
 • En cas d'empat a l'acabar el circuit, es tindran en compte els enfrontaments directes entre si dels punts obtinguts, si persisteix l'empat, es tindrà en compte l'enfrontament directe de la prova de màxima puntuació.
 • En les proves de tipus relleu o equips, es tindrà en compte la puntuació de l'equip millor classificat.
 • La puntuació final de la combinada serà la suma dels millors resultats del / de la triatleta o duatleta permetent un descart als que realitzin totes les proves de l'circuit.
 • Podran puntuar en els circuits provincials tots els esportistes federats a la FTCV
PUNTS INDIVIDUALS SEGONS LLOC
1 1000 La puntuació que s'atorgarà a cada atleta en funció de la classificació obtinguda en cadascuna de les proves disputades separada per sexes és la següent:

1- 1.000p., 2- 985p., 3- 970P., 4- 955p., I 10 punts menys per cada posició fins a la posició 10, 5 punts menys per cada posició fins a la 20 ia partir d'aquí 2 punts menys per posició.

2 985 (-15)
3 970 (-15)
4 955 (-15)
5 945 (-10)
6 935 (-10)
7 925 (-10)
8 915 (-10)
9 905 (-10)
10 895 (-10)
11 890 (-5)
12 885 (-5)
13 880 (-5)
14 875 (-5)
15 870 (-5)
16 865 (-5)
17 860 (-5)
18 855 (-5)
19 850 (-5)
20 845 (-5)
21 843 (-2)
22 841 (-2)
23 839 (-2)
... X (-2)
442 1

PUNTS CLUBS SEGONS LLOC
1 100 11 80 21 60 31 40 41 20
2 98 12 78 22 58 32 38 42 18
3 96 13 76 23 56 33 36 43 16
4 94 14 74 24 54 34 34 44 14
5 92 15 72 25 52 35 32 45 12
6 90 16 70 26 50 36 30 46 10
7 88 17 68 27 48 37 28 47 8
8 86 18 66 28 46 38 26 48 6
9 84 19 64 29 44 39 24 49 4
10 82 20 62 30 42 40 22 50 2

S'atorgaran els següents premis:

Trofeu de l'corresponent Circuit Provincial d'Alacant, Castelló o València als 3 primers classificats de cada categoria masculina i femenina (Absoluta, Junior, Sub23, Veterà 1, Veterà 2 i Veterà 3 i trofeu als 3 primers clubs masculí i femení (amb un mínim de 3 integrants).

En cada prova, l'organitzador podrà disposar d'altres premis a fi d'afavorir la participació i / o regularitat; però sempre fora dels que són premis oficials del circuit.

En les proves els dorsals seran assignats segons classificació actual de l'Rànquing Provincial. D'altra banda, l'organitzador es reserva el dret de 3 wild cards (masculins i femenins) per convidar a federats de fora de la CV o independents amb resultats contrastats que vulguin sortir a la primera sortida.

Els Campionats Autonòmics també podran puntuar per aquestes "sèries".

S'estudiarà la possibilitat d'algun obsequi commemoratiu als que participin en totes les proves de la seva corresponent Rànquing Provincial condicionat a possibles patrocinadors.

Els guardons que mereixin els / les premiats / des es lliuraran en la Gala Provincial de final de temporada.

CIRCUITS PROVINCIALS FTCV 2020

Data Circuit Provincial Diputació d'Alacant Modalitat
26 JULIOL II DUATLÓ CIUTAT DE ROJALES Duatló sprint carretera
20 JULIOL XVII DUATLÓ LA MATANÇA - ORIOLA
Duatló sprint carretera
SUSPÈS VI TRIATLÓ CIUTAT DE TORREVELLA Triatló sprint carretera
18 JULIOL III DUATLÓ ALMORADI ZO SPORT Duatló sprint carretera
15 JULIOL III DUATLÓ CIUTAT DE TORREVELLA Duatló sprint carretera

Data Circuit Provincial Diputació de Castelló Modalitat
SUSPÈS TRIATLÓ DE L'ALT PALÀNCIA Triatló sprint carretera
SUSPÈS IV ACUATLÓ PLATGES DE XILXES Aquatló
SUSPÈS XV TRIATLÓ CIUTAT DE BURRIANA Triatló sprint carretera
06 JULIOL TRIATLÓ SPRINT ORPESA Triatló sprint carretera
SUSPÈS VII DUATLÓ VILA-REAL Duatló sprint carretera

Data Circuit Provincial Diputació de València Modalitat
12 JULIOL XVI DUATLÓ XEST Duatló sprint carretera
01 JULIOL ACUATLÓ CULLERA Aquatló
SUSPÈS III TRIATLÓ PLATJA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA Triatló sprint carretera
SUSPÈS XII TRIATLÓ PLATJA GANDIA Triatló sprint carretera
08 JULIOL V DUATLÓ CROS ALFARP Duatló sprint cros
SUSPÈS VI DUATLÓ VIALTERRA ALGEMESI Duatló sprint carretera

El Circuit de Duatlons Ribera De l'Xúquer 2020 format per:

DATA MODALITAT PRUEBA
26 Gener SPRINT DUATLÓ ALZIRA
16 febrer SPRINT I DUATLÓ D'ALBERIC
22 febrer EQUIPS DXE DUATLÓ PER EQUIPS ALBALAT
4 abril SPRINT DUATLÓ ALGEMESÍ

MEDITERRÀNIA TRIATLÓ 2020

CALENDARI

02 i 03 / 05

VALÈNCIA TRIATLÓ

Multiprueba

04, 05 / 07

CASTELLÓ TRIATLÓ

Multiprueba

26 i 27 / 09

ALACANT TRIATLÓ

Multiprueba

REGLAMENT DEL CIRCUIT MEDITERRÀNIA TRIATLÓ 2020

1.- PARTICIPANTS

La Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana organitza el Circuit Mediterrània Triatló, Al qual tindran accés totes les persones que ho desitgin, federats i no federats. El Circuit tindrà com a base les carreres que el componen, realitzant-se en cadascuna d'elles una classificació paral·lela per a tots els inscrits federats en el mateix.

el Circuit mediterrània Triatló es durà a terme des del mes de juliol fins al mes de setembre de 2019 i constarà de les 3 Seus en format multiprueba amb proves de cadascuna de les tres distàncies, (Olímpica, Sprint i Supersprint) de les quals es haurà puntuar en les 3 proves d'una mateixa distància, sent la final Alacant Triatló.

Hi haurà una reglamentació específica de cada prova.

2.- CATEGORIES

Les categories del Circuit Mediterrània Triatló, Queden establertes de la següent manera (masculina i femenina):

 • ABSOLUTA .................. Totes les edats

 • JUNIORS ..................... .01-02

 • SUB-23 ........................ 97-00

 • VETERANS I ............71-80

 • VETERANS II ......... ..61-70

 • VETERANS III ......... 60 i anteriors

3.- DISTÀNCIES

Totes les seus mediterrània Triatló tindran proves de les modalitats i distàncies:

 • Triatló distància olímpica: 1,5 / 40 / 10

 • Triatló distància Sprint: 0,75 / 20 / 5

 • Triatló per Parelles distància Sprint: 0,75 / 20 / 5

 • triatló Supersprint : 0,35 / 10 / 2,5

 • Triatló per Parelles Supersprint: 0,35 / 10 / 2,5

 • aquatló Escolar (Distància segons categories)

4.-INSCRIPCIONS

A partir del 09 de gener de 2020 a les 17: 00 hores s'obrirà el primer tram del Circuit Mediterrània Triatló 2020 de manera conjunta ia les tres Seus de forma individual.

Hi haurà un preu especial per als que realitzin la inscripció conjunta a les tres seus del Circuit Mediterrània Triatló 2020.

A més tots els que participin en les tres Seus de mediterrània Triatló rebran el corresponent obsequi personalitzat del Circuit Mediterrània Triatló 2020.

No està permès el canvi d'inscripció per als participants que s'inscriguin en els primers trams bonificats.

En cas de devolució de la inscripció es descomptarà de la devolució 3 euros per despeses de gestió.

Els participants que s'inscriguin en l'últim tram sortiran en l'última sortida de cadascuna de les proves

5.- CLASSIFICACIÓ

Es realitzarà una classificació general masculina i una classificació general femenina i una classificació per clubs en cadascuna de les distàncies.

6.- PUNTUACIÓ

Per a la classificació individual la puntuació s'obtindrà donant un nombre de punts equivalents al lloc obtingut en la classificació general de cada prova (sense comptar els triatletes no participants en el Circuit, que no se'ls tindrà en compte en la puntuació). Per al còmput final es consideraran les puntuacions de les 3 proves del circuit. Taula de puntuacions Mediterrània Triatló

Tindran dret a puntuar tots els participants inscrits al circuit que participi en tres proves d'una mateixa distància. Tota la informació del circuit, puntuacions, reglaments, inscripcions, segments de competició, horaris, etc., es podrà consultar a la web específica del circuit www.mediterraneatriatlon.com

A més s'haurà d'inscriure segons les condicions especificades en cadascuna d'elles amb opció a puntuar per al circuit, i als drets d'obtenció de trofeus però haurà d'haver participat les tres proves d'una mateixa distància.

Si hi ha més d'una sortida, cada equip podrà triar el seu Top 10 masculí i el seu Top 6 femení abans del tancament d'inscripcions per a aquesta primera sortida. D'altra banda, l'organitzador es reserva el dret de 5 wild cards (masculins i femenins) per convidar a federats de fora de la CV o independents amb resultats contrastats que vulguin sortir a la primera sortida.

7.- PREMIS

A) Trofeu als 3 primers classificats de cada categoria masculina i femenina (Absoluta, Junior, Sub23, Veterà 1, Veterà 2 i Veterà 3)

B) Obsequi a tots els participants inscrits al Circuit Mediterrània Triatló 2020

Tots trofeus es lliuraran a Alacant Triatló.

Descripció del Circuit

El "CIRCUIT duatlons CASTELLÓ" neix amb la idea de fomentar l'duatló a la província de Castelló i donar a conèixer els nostres clubs i poblacions en tot l'àmbit autonòmic i nacional. En les últimes temporades s'ha vist incrementat el nombre de membres en els clubs castellonencs i amb això les ganes d'organitzar un esdeveniment únic que uneix les poblacions d'Almenara, Onda i Moncofa.

Tota la informació sobre el circuit, seus, normativa, premis i classificacions, a:

www.circuitduatlonscastello.com

S'estudiarà per part del Comitè de Competició ia petició dels organitzadors, altres formats de proves puntuables del tipus contrarellotge per equips, relleus i altres, en funció de l'interès que suscitin per la novetat i innovador, o per imitar altres formats ja implantats a altres competicions nacionals oficials.

Si les proves no optaran a cap puntuació, passarien a denominar-se «no puntuables».

Sota el nom «Organitza el teu primer triatló«, S'engloba un tractament especial per a organitzadors novells que busquen obrir-se pas en el nostre esport. Per disposar dels beneficis d'aquest model, no deu existir preu d'inscripció, així com ser la primera prova que s'organitzi (primera edició).

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, Premi l'enllaç per a més informació.plugin galetes

ACCEPTAR
Avís de cookies