Oficials

Convocatòria d'Oficials

La convocatòria dels oficials és competència del Comitè de Jutges i Oficials. Davant de qualsevol qüestió enviar mail a convocatoria-pruebas@triatlocv.org o comite-jueces@triatlocv.org. També pots trucar per telèfon a Esther (685100188).

El procés de convocatòria s'inicia amb un mes d'antelació com a norma general. Els criteris que s'apliquen són:

  • Proximitat a la prova
  • Nombre de convocatòries
  • Valoració de l'oficial en les proves a les quals ha assistit

El seu objecte de la compensació de despeses de desplaçament, manutenció i altres de les convocatòries realitzades pel Comitè d'Oficials. Es liquidaran preferentment durant el mes següent a la competició. Per als pagaments per km (a 0,21 €) es tindrà en compte la ciutat de el domicili habitual i la població de la competició segons el trajecte aconsellat a ViaMichelin. (Si se superen els 100 per trajecte, se sumaran 10 € a la quantitat que correspongui). L'ús d'autopistes de peatge estarà justificat si no hi ha altres alternatives, havent de comptar amb l'aprovació prèvia de la direcció de competicions i conformitat del / de la DT. Aquests justificants i qualsevol altres s'hauran d'enviar a la Federació en els dies posteriors a l'esdeveniment; a més de l'enviament telemàtic dels fulls de liquidació signades i sense esmenes (administracion@triatlocv.org).

Pots consultar el tractament fiscal dels pagaments arbitrals en aquest enllaç.

Drets d'arbitratge vigents aprovats en JD de l'24/05/19 (consulta d'el document original en aquest enllaç):

DT JA RO OT
triatló Sprint 120 € 75 € 50 € 40 €
triatló Olímpic 155 € 95 € 70 € 45 €
triatló MD 175 € 100 € 90 € 80 €
triatló LD 210 € 155 € 130 € 120 €
Datlón Sprint 120 € 75 € 50 € 40 €
Duatló normal (distància olímpica) 140 € 85 € 60 € 45 €
Duatló MD 175 € 100 € 90 € 80 €
Triatló Múltiple 1 jornada = <4h (* 6) 120 € 75 € 55 € 45 €
Triatló Múltiple 1 jornada> 4 = <6h (* 7) 185 € 105 € 90 € 60 €
Triatló Múltiple 1 jornada> 6h = <8 h (* 8) 185 € 105 € 90 € 80 €
Triatló Múltiple 1 jornada> 8h = <10 h (* 9) 185 € 105 € 100 € 95 €
Triatló Múltiple 1 jornada> 10h (* 10) 210 € 155 € 130 € 120 €
Triatló Múltiple 2 jornades 210 € 120 € 95 € (* 1)
Triatló Múltiple 3 jornades 280 € 155 € 130 € (* 1)
Triatló / Duatló Indoor 120 € 75 € 50 € 40 €
Competicions escolars (provincial o autonòmica 4 carreres) 140 € 75 € 60 € 40 €
Competicions escolars (autonòmica 7 carreres) 140 € 75 € 60 € 45 €
Plus Campionat Autonòmiques 10 € 10 € - -
Control de material jornada anterior (* 2) 10 € / h 10 € / h 10 € / h 10 € / h
(* 1) Es considera cada dia per separat com multiprueba segons la durada
(* 2) El control de material sempre que sigui separat de la competició s'abonarà a part independentment de l'tipus de prova o multiprueba i tant per OT com per DT i JA
(* 3) Es considera multiprueba (o TRI múltiple) totes aquelles proves en què hi hagi més d'una cursa d'adults de diferents distàncies o modalitats o mateixa modalitat amb carreres separades (no incloses les proves escolars).
Les proves per equips o relleus es consideraran es consideraran multiprueba de la durada corresponent, si està és superior a les 4h. En la resta de casos es considerarà jornada senzilla Si els controls de material es fan el dia anterior a la competició s'afegirà el control de material.
(* 4) Per DT i JA quan coincideixin prova d'adults i escolars es considerarà jornada múltiple segons la següent taula:
- Prova adults simple més escolars en el mateix dia: Jornada múltiple 1 jornada> 6h
- Prova adults simple més prova escolar en un altre dia: Prova múltiple 2 jornades
- Multiprueba 1 jornada més prova escolar en el mateix dia: Prova múltiple 2 jornades
- Multiprueba 1 jornada més prova escolar altre dia: Multiprueba 2 jornades
- Multiprueba 2 jornades més prova escolar en una d'aquestes dues jornades: Prova múltiple 3 jornades
- Multiprueba 3 jornades més una prova escolar en un d'aquests dies no s'afegirà res si un d'aquests dies només és per a la prova de menors
(* 5) Quan un cop al lloc de l'esdeveniment es produeixi una cancel·lació s'abonarà segons:
- Hora de cancel·lació anterior a l'hora oficial d'inici de la cursa sense haver realitzat control de material, s'abonarà el quilometratge
- Hora de cancel·lació anterior a l'hora oficial d'inici de la cursa però havent realitzat el control de material, s'abonarà el quilometratge + 10 euros / hora control de material
- Hora de cancel·lació posterior a l'hora oficial d'inici de la prova, s'abonarà el quilometratge + 10 euros / hora des hora oficial d'inici de competició
Ajornament o cancel·lació de prova per a un DT:
- Si no hi ha informe de seguiment, s'abonarà el quilometratge dels viatges realitzats
- Si hi ha informe de seguiment, s'abonarà una quantitat com a màxim de 40 € segons quan es produeixi l'anul·lació pel que fa a la data de la prova
- L'entrenador ha d'informar el comitè d'oficials dels avenços realitzats en la prova per a aquests casos, i serà el comitè qui sol·liciti l'abonament
(* 6) TRI Multiple 1 jornada = <4 h
Proves d'adults de diferents distàncies o modalitats (no incloses les proves escolars)
- 1 Prova esprint + 1 prova supersprint
- 2 proves supersprint
(* 7) TRI Multiple 1 jornada> 4 = <6h
Proves d'adults de diferents distàncies o modalitats (no incloses les proves escolars)
- 1 Prova standard + 1 prova Sprint
- 1 Prova standard + 1 prova supersprint
- Oficials que acabin en ciclisme en una prova MD
- 2 proves esprint
- 2 proves olímpiques si el còmput total no supera les 6h
- Prova per equips o relleus de durada> 4 i <= 6h
(* 8) TRI Multiple 1 jornada> 6 = <8h
Proves d'adults de diferents distàncies o modalitats (no incloses les proves de menors)
- 1 Prova MD + 1 prova supersprint integrada dins
- 1 Prova MD + 1 prova Sprint integrada dins
- 1 Prova MD + 1 prova olímpica integrada dins
- Oficials que finalitzin en el ciclisme en una prova LD (on temps de tall de ciclisme estigui a 6h de l'inici com a màxim)
- 2 proves olímpiques si el còmput global supera les 6h
- Prova per equips o relleus de durada> 6 i <= 8h
(* 9) TRI Multiple 1 jornada> 8 = <10h
Proves d'adults de diferents distàncies o modalitats (no incloses les proves escolars)
- Oficials que finalitzin en el ciclisme en una prova LD (on temps de tall de ciclisme estigui a més de 6h de l'inici)
- Prova per equips o relleus de durada> 8 i <= 10h
(* 10) TRI Multiple 1 jornada> 10h
Proves d'adults de diferents distàncies o modalitats (no incloses les proves de menors)
- 1 Prova LD + 1 prova supersprint integrada dins
- 1 Prova LD + 1 prova Sprint integrada dins
- 1 Prova LD + 1 prova olímpica integrada dins
- 1 prova LD més una prova MD integrada dins

Curs d'Oficials nivell I

Convocatòria 2021 per veure tota la informació i formalitzar inscripció consulta en aquest enllaç

Curs d'Oficials Tècnics de Triatló FETRI Nivell I

Per a aquells interessats a rebre informació quan es convoquin nous cursos, escriure un correu a: javier.quiros@triatlocv.org i / o comite-jueces@triatlocv.org

Reciclatge Oficials 2020

Els dies 19 i 20 de desembre es durà a terme el reciclatge d'oficials anual. Tots aquells que vulguin continuar exercint com a tals en la temporada 2021 hauran d'acudir a una d'aquestes dues sessions de reciclatge.

La formació es va a realitzar en format virtual. Per a més informació podeu contactar amb el Comitè d'Oficials escrivint a comite-jueces@triatlocv.org.