Procediment per a l'obtenció de la condició d'esportista d'elit

La Generalitat Valenciana actualitza el procediment per a l'obtenció de la condició d'esportista d'elit. La sol·licitud ha de fer el mateix esportista, revisant prèviament els requisits exigits, i iniciant posteriorment el tràmit. Requisits per a sol·licitar la condició Podran sol·licitar la qualificació com a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana els que reuneixin els següents requisits: Ser major de 12 años.Tener ... Llegir